Dankzij onze sponsors (bedrijven en particulieren) kunnen we gratis optredens verzorgen aan groepen waar niet of nauwelijks geld beschikbaar is. Zo hebben we in de afgelopen tijd opgetreden voor (ex-)prostituées, in een kinderhospice en in een gevangenis. Ons gebed is dat we nog veel meer mensen om ons heen, speciaal vrouwen en kwetsbaren in onze samenleving, mogen bemoedigen en laten proeven van Gods liefde. Wil je ook hieraan bijdragen? Graag! Je kunt ons contactformulier invullen met de vraag om informatie over sponsoring. Je krijgt dan bericht van onze penningmeester met meer informatie.